Search

Siam Business Forum 4 “Design Thinking” เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

Siam Business Forum 4 “Design Thinking” เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล (Founder & CEO Asian Leadership Academy และบริษัท ลูกคิด จำกัด, ศิษย์เก่า Stanford d. School, Stanford University, USA. ) 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 -16.00 น.  ณ ห้อง 403 ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม siam-businessforum-desing-thinking-siamUniversity-MBADesign Thinking เป็นกระบวนการที่ช่วยหาไอเดีย และสร้างต้นแบบไอเดียมาทดลอง การคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ จากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดยการคิดระดมสมองเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ต้นแบบ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ให้กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น Design Thinking จึงเป็นกระบวนการคิดที่สามารถใช้ได้กับกระบวนการหาธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ

Design Thinking ถ่ายทอดโดย โค้ชเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง LUKKID บริษัทที่ให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยในการอบรมครั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์เชิงออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและแก้ปัญหาให้กับสังคม

  • เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking (การคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบ) ที่ใช้ขับเคลื่อนนวัตกรรม
  • เรียนรู้ “การเปิดใจ” เพื่อ “เข้าใจถึงปัญหา”
  • เรียนรู้ “วิธีระดมสมอง” และ “การขับเคลื่อนความคิดดีๆ” สู่การลงมือ “สร้าง” และ “ปฎิบัติ” จริง
  • กระบวนการแก้ปัญหาที่ “ถูกจุด”
  • กระตุ้นการคิด “นอกกรอบ” เพื่อแก้ปัญหาด้วยแนวคิด “Fail Fast, Fail Cheap, Fall Forward”

อ้างอิงจาก: 


โพสที่เกี่ยวข้อง:

Siam Business Forum 4 “Design Thinking

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn