งานเสวนา Siam Business Forum ครั้งที่ 1 นำโดยวิทยากรมืออาชีพ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล “ทางเลือก ทางรอด และโอกาส” วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


SiamBusinessForum 1st 2018

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล “ทางเลือก ทางรอด และโอกาส”

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchGermanSwedishNepaliBengali