รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์พิเศษ เทอม 3/2563

รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์พิเศษ เทอม 3/2563

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2513
  • ปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English) (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) University of Washington, Seattle, USA. พ.ศ. 2515
  • ปริญญาโท Master of Science in Journalism (Advertising) (วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต) Northwestern University Evanston, USA. พ.ศ. 2518
  • ปริญญาเอก Ph.D (Journalism) เน้นการสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA. พ.ศ. 2521

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธาน หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
  • พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์หลายรายการ
  • คณบดีวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์กรุงเทพ

ประสบการณ์

  • ท่านเป็นนักอาจารย์ นักวิชาการด้านการตลาดแนวหน้าของเมืองไทย เป็นนักบริหารธุรกิจด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ การันตีด้วยรางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน ได้รับรางวัลพระราชทานเทพทอง ด้านนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น เป็นบุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
MBA อาจารย์พิเศษ ม.สยาม

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top