สมัครเรียน หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives

สมัครเรียน+หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) “ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)”

สมัครเรียน หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
“ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)”

 

 

เพิ่มเพื่อน

คลิกรับขอเสนอสุดพิเศษ

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) พัฒนา หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives) เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทำงานและผู้บริหารองค์กร ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ได้มีการออกแบบรายวิชา และคัดเลือกอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบโจทย์และคนทำงานและผู้บริการในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ยังกล่าวอีกว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 สถาบันที่ได้รับความร่วมมือจาก Harvard MOC Affiliate Network อย่างเป็นทางการ ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี 6 เดือน และยังสามารถสะสมหน่วยกิตได้ด้วย โดย หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล นี้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2562

จุดเด่นของหลักสูตร 

 • ร่วมมือกับ DEPA เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย
 • เก็บหน่วยกิตเป็น credit bank เรียนรายวิชาแบบ module เสาร์-อาทิตย์
 • เทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT, Stanford ผ่าน Platform ของ EdX, Coursera
 • เรียน Capstone Project ด้าน Digital Transformation โดยได้รับการสนับสนุนจาก DEPA
 • วิชา Digital Startups, Fail Forward, Competitiveness (พัฒนาโดย Harvard Business School)
 • เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เรียนเดือนละ 1 วิชา เดือนละ 15000
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท
 • ระยะเวลาการเรียน ประมาณ 1 ปี 6 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น3

 • ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1
 • ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
 • โทรศัพท์ 02-8686866 และ 08-9303-9999

สมัครเรียน หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program)

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE Empowering Innovation and Sustainability in the Next NormalConference Date: 27-28 November 2021 Proceedings Click here Important Dates Early Bird Registration

Scroll to Top