สมัครเรียน+หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) “ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)”

สมัครเรียน หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
“ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)”

 

 

เพิ่มเพื่อน

คลิกรับขอเสนอสุดพิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เปิดหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) “ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)” ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

จุดเด่นของหลักสูตร 

  • ร่วมมือกับ DEPA เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย
  • เก็บหน่วยกิตเป็น credit bank เรียนรายวิชาแบบ module เสาร์-อาทิตย์
  • เทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT, Stanford ผ่าน Platform ของ EdX, Coursera
  • เรียน Capstone Project ด้าน Digital Transformation โดยได้รับการสนับสนุนจาก DEPA
  • วิชา Digital Startups, Fail Forward, Competitiveness (พัฒนาโดย Harvard Business School)
  • เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เรียนเดือนละ 1 วิชา เดือนละ 15000
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท
  • ระยะเวลาการเรียน ประมาณ 1 ปี 6 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น3

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1
ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 02-8686866 และ 08-9303-9999

หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล MBA ม.สยาม

📣บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ✔️เปิดหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)“ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)” ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)💡จุดเด่นของหลักสูตร ✔️- ร่วมมือกับ DEPA เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย- เก็บหน่วยกิตเป็น credit bank เรียนรายวิชาแบบ module เสาร์-อาทิตย์- เทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT, Stanford ผ่าน Platform ของ EdX, Coursera- เรียน Capstone Project ด้าน Digital Transformation โดยได้รับการสนับสนุนจาก DEPA- วิชา Digital Startups, Fail Forward, Competitiveness (พัฒนาโดย Harvard Business School)- เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เรียนเดือนละ 1 วิชา เดือนละ 15000 – ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท- ระยะเวลาการเรียน ประมาณ 1 ปี 6 เดือน#หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล #MBAมหาวิทยาลัยสยาม- – – – – – – – – – – – -สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น3ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1 ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.โทรศัพท์ 02-8686866 และ 08-9303-9999

Posted by MBA SIAM UNIVERSITY on Wednesday, June 19, 2019

สมัครเรียน หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program)

 

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali