โอกาสในการศึกษาต่อ

มาถึงแล้ว

ทุนส่วนลด สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน นี้
  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Min
  • 00Sec
0
รวมนักศึกษาจาก 48 ประเทศ
0
จบหลักสูตรภาษาไทย
0
International

ปรัชญา/ความสำคัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจ และนักบริหารธุรกิจที่
มีความรอบรู้ มีความทันสมัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Curriculum MBA

2017

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนุก รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง

Scroll to Top