Devidend Policy and Capital Struture บรรยายโดย ดร.พนุกร จันทรประภาพ

บรรยาย Devidend Policy and Capital Struture โดย ดร.พนุกร จันทรประภาพ Vice President ฝ่ายการลงทุน ธ.กรุงเทพ รายวิชา Financial Management
 ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ (VP Invertment) จาก ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง Devidend Policy and Capital Struture ให้กับนักศึกษา IMBA มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Financial Management วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00-12:00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ชั้น 3 ห้อง 306
IMBA, Devidend Policy and Capital Struture

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top