การลงทุน การเพิ่มทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผล บรรยายโดย ดร.พนุกร จันทรประภาพ

บรรยาย การลงทุน การเพิ่มทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย ดร.พนุกร จันทรประภาพ Vice President ฝ่ายการลงทุน ธ.กรุงเทพ รายวิชา Financial Management
 ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง “การลงทุน การเพิ่มทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผล” ให้กับนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Financial Management วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-12:00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ชั้น 3 ห้อง 306
MBA บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top