Search

วันโยคะสากล International Day of Yoga ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากอุปทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Kesang Wangdi  และ Prof. Dr Nitin Tripathi ศาสตราจารย์จาก Asian Institute of Technology (AIT) หรือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันโยคะสากล International Day of Yoga ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม มีสมาชิกที่เป็นชาวชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมมากกว่า 90 คน ครูโยคะ โดย ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

ความเป็นมา วันโยคะสากล

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันโยคะสากลเมื่อปี 2014 จุดเริ่มต้นของวันโยคะสากลเกิดจาก นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ต้องการเผยแพร่ศาสตร์โยคะที่มีมานานกว่า 2,000 ปีให้เป็นที่รู้จักและนิยมปฏิบัติไปทั่วโลก เพราะมองว่าโยคะเป็นสิ่งล้ำค่าของชาวอินเดีย การฝึกโยคะเป็นการบำบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติ จึงช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ ขอให้ตั้งวันโยคะสากลขึ้นมา กระทั่งในวันที่ 11 ธันวาคม 2014 สมาชิกจำนวน 175 ประเทศ มีมติเห็นชอบ จึงได้กำหนดให้วันโยคะสากลตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะ โดยเริ่มปี 2015 เป็นปีแรก

MBA-Siam-U-international-day-of-yoga-2022-

โยคะและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในประเทศไทย

เนื่องจากโยคะได้รับความความสนใจของคนในทุกช่วงวัยมากขึ้น อินเดียและประเทศไทยมีความร่วมมือในด้านโยคะ และธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีการเปิดกิจการสตูดิโอโยคะ หรือ สถานบำบัดสุขภาพโดยศาสตร์โยคะ รวมถึงสถานที่สำหรับผู้ที่ฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาทางการแพทย์ เกิดขึ้นหลายแห่งทั้งในไทยและอินเดีย และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

วันโยคะสากล International Day of Yoga

ความร่วมมือ

อินเดียและไทยได้มีร่วมมือกันในสาขานี้ผ่านการเชื่อมโยงทางสถาบันการศึกษา สถานฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยผสานสาขาโยคะและการแพทย์แผนโบราณ อาทิ อายุรเวท และการแพทย์แผนโบราณของไทย และผู้สอนโยคะควรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในอินเดียก่อน

ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพข่าวจาก:

Siam University international day of yoga

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn