ผศ.ดร.โอม หุวะนันทน์

 om

 om

ผศ. ดร.โอม หุวะนันทน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

 วุฒิทางการศึกษา 

  • บธ.ด. (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนโยบายของรัฐ) มหาวิทยาลัยอินเดียน่าประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศ.ม.(สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • บธ.บ.(สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย

โอม หุวะนันทน์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top