หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MBA

หลักสูตร วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ จากผู้เชี่ยวชาญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปลี่ยน Threats ให้เป็น Opportunities ทางแก้ ทางออก ทางเลือก

สนใจสมัครเรียน TRE Mini MBA

รับรายละเอียด ติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล

คลิก

TRE-Speaker-MBA-Siam University

จุดเด่นของหลักสูตร ✔️


• หลักสูตรที่รวมการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยน Threats ให้เป็น Opportunities ชี้ทางแก้ ทางออก และทางเลือก สำหรับเตรียมการในปีหน้านี้ จากผู้เชี่ยวชาญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

• หลักสูตรที่จะเปิดประสบการณ์และพาออกสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล

• สร้างให้เกิดเป็น Social Impact and Partnership สร้าง Connection ให้เกิดพลังเพราะโลกปัจจุบันการรวมพลังจะเป็นหลักแห่งความสำเร็จ

• การศึกษาดูงานทุกเดือนภายในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ ในงาน National Association of Realtors Conference & Expo ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2563 ณ New Orleans, Louisiana, USA.

• รับเข็ม IRM (International Realtor Member) ของ National Association of REALTORS® และ REP

• รับเครื่องมือสำคัญ (Platform) ที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

• รับประกาศนียบัตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยสยาม สะสมเป็นหน่วยกิตได้เพื่อสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (MBA) ต่อไป

• อบรม 4 เดือน ทุกวันเสาร์ 9-16 น. ณ Compass Sky View Hotel สุขุมวิท 24

 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน


การโอนเงิน ชื่อบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสยาม เลขที่บัญชี 005-812028-8


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ✔️ เปิด “หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล : TRE Mini MBA” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 3

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1
ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 02-8686866 ,02-8686000 ต่อ 5336

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top