หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MBA

หลักสูตร วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ จากผู้เชี่ยวชาญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปลี่ยน Threats ให้เป็น Opportunities ทางแก้ ทางออก ทางเลือก

สนใจสมัครเรียน TRE Mini MBA

รับรายละเอียด ติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล

คลิก

TRE-Speaker-MBA-Siam University

จุดเด่นของหลักสูตร ✔️


• หลักสูตรที่รวมการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยน Threats ให้เป็น Opportunities ชี้ทางแก้ ทางออก และทางเลือก สำหรับเตรียมการในปีหน้านี้ จากผู้เชี่ยวชาญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

• หลักสูตรที่จะเปิดประสบการณ์และพาออกสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล

• สร้างให้เกิดเป็น Social Impact and Partnership สร้าง Connection ให้เกิดพลังเพราะโลกปัจจุบันการรวมพลังจะเป็นหลักแห่งความสำเร็จ

• การศึกษาดูงานทุกเดือนภายในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ ในงาน National Association of Realtors Conference & Expo ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2563 ณ New Orleans, Louisiana, USA.

• รับเข็ม IRM (International Realtor Member) ของ National Association of REALTORS® และ REP

• รับเครื่องมือสำคัญ (Platform) ที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

• รับประกาศนียบัตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยสยาม สะสมเป็นหน่วยกิตได้เพื่อสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (MBA) ต่อไป

• อบรม 4 เดือน ทุกวันเสาร์ 9-16 น. ณ Compass Sky View Hotel สุขุมวิท 24

 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน


การโอนเงิน ชื่อบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสยาม เลขที่บัญชี 005-812028-8


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ✔️ เปิด “หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล : TRE Mini MBA” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 3

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1
ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 02-8686866 ,02-8686000 ต่อ 5336

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top