Search

12th National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable

งาน ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Singapore University of Social Science สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Innovation and Management for Sustainability เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน


รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่สหประชาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Libing Wang Chief for Educational Innovation and Skills Development UNESCO Asia-Pacific และ Mr.Renaud Myer Resident Representative (Country Director), UNDP Thailand เป็นผู้กล่าวปาฐกถา งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิชาการในโลกยุคปัจจุบัน พัฒนางานวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมและความยั่งยืน  ส่งเสริมและสนันสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ แต่เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 งดใช้สถานที่จัดการประชุม จึงได้เลื่อนกิจกรรมออกไปหลังมีมาตรการผ่อนคลาย และเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร แทน


รายละเอียดเพิ่มเติม:

Download Section 1 : Link Download ( 8 MB) 

Download Section 2 :  UPDATE 2020-10-30 (10.2 MB)

COVER :  Download PDF  |  Download JPEG

POSTER : Download JPEG

URL : https://mba.siam.edu/archive/proceedings12/

Photo album:  Album 1Album 2


Approved

Number
ID
Name
Section(3)
Completed items
Updated
1A003XIN ZHANGSection1https://drive.google.com/open?id=1URzMBE2_JKqJB3jaR8sBpHz2Z3hoMkP0April 23
2A005Lamai Gam Hpung, Chittipa NgamkroeckjotiSection1https://drive.google.com/file/d/1XtywDlTo4yMyxAMplRrES91K1PxZFWqX/view?usp=sharingJuly 18
3A007SUMANASection1https://drive.google.com/open?id=1a5ybZXUdQje-mLqw2pQKONkudTXG1vZwMarch 31
4A009JEREMI CASTEXSection1https://drive.google.com/file/d/1CAosrSfJ4uy6E4PKlTfEsDKrXVT4Nkcs/view?usp=sharingJune 19
5A010XUS HAO XIONGSection1https://drive.google.com/file/d/1tBCbAOTjZfrfxNkFiOzoCJqhyFtKr8_z/view?usp=sharingMarch 31
6A012Vuong Nguyen DangSection1https://drive.google.com/open?id=1X-boE-8tj--RHX-1oRH2EalJQ4olsCcYMay 19
7A016Yu Juan LuSection1https://drive.google.com/open?id=1_kJJ4iX0yMil6IlveB7uNakd3kxCAgBkMarch 26
8A019Ye Win KoSection1https://drive.google.com/file/d/1GKCL3E_Ye0dTxOJjYZZISQQKuQ2VH8Kj/view?usp=sharingJune 19
9A020Ulrike Guelich & Hans Michael GuelichSection1https://drive.google.com/file/d/1NsYA3rxYnZrv7cfKUeKbdshAJY-HIhx4/view?usp=sharingJuly 16
10A021Donnapat Pookerd & Dr.Teetima Piyasirisilp / ดลนภัส ภู่เกิด และ ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์Section1https://drive.google.com/open?id=19TJvbQBrhtWY4PDLlDrrCvvBy4jrcwFdMarch 26
11A022Miss Jarucha Hemphaiboon and Dr.Teetima Piyasirisilp / จารุชา เหมไพบูลย์ และ ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์Section1https://drive.google.com/open?id=1sW6_UQ_QmTOZ3CiGt7sAfumtlA30rBxKMarch 26
12A024วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1-VM9voiZg2g53XaJu2DTmY0kJjpvR1GO/view?usp=sharingMarch 31
13A026Acting.Sub.Lt. Onanong Thawichalat and Dr.Teetima Piyasirisilp / ว่าที่ ร.ต. หญิง อรอนงค์ ทวีฉลาด และ ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์Section1https://drive.google.com/open?id=1uRJSZGAetTTpALFhvE0UgIMB-wRoIYxTMarch 26
14A028VEN TAY ZAIN DA และดร รุ่งโจน์ สรงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1urXUz47wdv4f-kSHsPTrZ4U4DBZJO8GG/view?usp=sharingJuly 11
15A029อุบลรัตน์ บัวเสถียร และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1RUQ2N5arFZuh9IM6GUhTzfAQrPFUplq6/view?usp=sharingJuly 15
16A030พรเทพ อยู่ญาติวงศ์ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1El08DpJdTHJ2Iz_Rfz1vDZZxi6ArhESP/view?usp=sharingJuly 11
17A032ศิริลักษณ์ พึ่งสมยา, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1HjSj1JICHlmyTkL9BD-ULpLJfChx3160/view?usp=sharingJuly 16
18A034ณิชาภา กลัดทรัพย์ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1ef21FO5HrBVvUip7ZmYMQrDWzr5-1ueZMay 19
19A035ศุภิสรา คงศิริสมบัติ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1xnEG3mwoP4SD5qfCZGM1BsizWXpHkVfrMay 28
20A036ธนวรรณ น้าลึก และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1r1LQcZB3tWhxtiZHwOoiDARkfFbCh41HMarch 31
21A037ธนพล คันธชาติศิริกุล และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1yQqOfFz76o3hvwCLP40lCVa1whRRGtpJMay 9
22A038อภิวัฒน์ หอมทวนลม และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1P6N0XIdA5K59dKbSbtKqjpjTreBLOiqiMay 23
23A039สุรวิชญ์ ศรีคาร และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1dJYiEc5EYAXRAvkxglBBzKcxtWq0Nf6oMay 29
24A040นวรัตน์ สวัสดิ์แก้ว และ ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1zvYC71iw8S-uR5oyCNC0vxM2NETlbbqS/view?usp=sharingJuly 11
25A041นางณัฐพร โชติธินิพัฒน์ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/open?id=1GNYkOimg9g2rS6qzdds5ZulhPCEd6dcVApril 7
26A042Uchenna Anthony EjioforSection1https://drive.google.com/open?id=1Hycq5sDRT5nO5x5IkC24wL3er9a_sJQGApril 10
27A045UGONABO CHIMA KENNETHSection1https://drive.google.com/file/d/1-gCSSj6Oxey4DzkOJKQ0V6qt0usizEMz/view?usp=sharingJune 19
28A047WUXINYINGSection1https://drive.google.com/open?id=18DfchhZz1VgcR56ZGICM4G626Ayvl0kPApril 11
29A048Yuan PengfeiSection1https://drive.google.com/file/d/1ZGXZRWnjY_xgeXyJpFCQSZcpiune9SzI/view?usp=sharingApril 10
30A049IMARILIA IDAHMMILASection1https://drive.google.com/open?id=1lC_PG6QINBd8qfdreyphHRHoJeq4aEwQMay 14
31A050HAO ZI HANSection1https://drive.google.com/file/d/1Zel-IINKjCF_2YZd91AHaPdT3ir45XCe/view?usp=sharingApril 16
32A051ZHANG NIUNIUSection1https://drive.google.com/open?id=1gsOtG486DbB758ly_0TQ_FoJ-e99yCY7April 18
33A053Liton BaruaSection1https://drive.google.com/open?id=1OyPmQ-tUuomGu0ubXZ6YCf39-hAqoJuzApril 10
34A054LI BAOGUO, PRIN LAKSITAMASSection1https://drive.google.com/file/d/1IV00sCUwnBzR3UmlnLO2WmVzdQsMXfzt/view?usp=sharingJuly 11
35A055Sunetr MeensukSection1https://drive.google.com/file/d/1Hl0_yQXkPwIGeeK77N5V-6dNe9kYeHfM/view?usp=sharingApril 25
36A056Panuwat Taerakul, Panupong Thongprasit & Surasak KlungsupavipatSection1https://drive.google.com/file/d/1EFcbcK62_nKw00cw25V84QWusjeFlXUR/view?usp=sharingJuly 16
37A057Hu Qiaoyi (Joyce)Section1https://drive.google.com/open?id=1BXawkiMv2o8fDETIkVU-YT3dYci6AjdeMay 21
38A058LI XIAOENNGSection1https://drive.google.com/file/d/13wVFXQJEipDz0RMF9_lFPPooMPCnNgyo/view?usp=sharingJune 19
39A060สุวนันท์ ประสูตร์แสงจันทร์, ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล และ สุรางค์ เห็นสว่างSection1https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13KLe0NqRWIB9WSjAjq8NBUnGJ30F4NBxApril 22
40A061สิตานันท์ อมรวัฒนา และ ชลลดา สัจจานิตย์Section1https://drive.google.com/open?id=1bop9qKMkjjQ-Ei3m3_AvPors1HcH82vxApril 7
41A062Mariko Birger OtteSection1https://drive.google.com/open?id=1LjrE8t-vZ4vED3rQEdVoP58UMSbljNavApril 22
42A063Thanaroj TharasukSection1https://drive.google.com/open?id=1UXtGldrUJjs_VzI6-7HvyuSNEgrq5IBpMay 21
43A064Kik Yenmee, Assoc. Prof. Dr. Jomphong MongkhonvanitSection1https://drive.google.com/file/d/1hSuH2wW78cc7-sIkDO7slmsxuk3oeM0F/view?usp=sharingJune 19
44A065Zin Mar SoeSection1https://drive.google.com/file/d/1DFe0AN3N2FhVlbP2Z5z4o7A6mKfblI37/view?usp=sharingJune 19
45A067Vijotta LaowanSection1https://drive.google.com/file/d/1MKEq54zXysen1BWyqx2DSp5VRMkdlGn1/view?usp=sharingJune 19
46A068Chawalit ChatchalearmwitSection1https://drive.google.com/open?id=15M47ooWWx1u6A8QehEZtbpVJaVmbOqBrMay 7
47A070S. Pinnoi, P. Ponklang , A. Klongnonsung, P. Sakullertwattna, P. Wannaphongcharoen & C. KuthaweekulSection1https://drive.google.com/file/d/1t-2NSO_dt2E0_eZDSfNA7lIR_M5sTFxC/view?usp=sharingJuly 17
48A071Suraj MaharjanSection1https://drive.google.com/file/d/16wzbeE2vMIcE9uLCHUdkPFVKfwi4Do1y/view?usp=sharingJuly 11
49A072Nipuna TookhamSection1https://drive.google.com/file/d/1SpMdpt3WsgcEbMj7AjopdHu7Mo9dYuBo/view?usp=sharingJune 19
50A074Gen Li, Chittipa NgamkroeckjotiSection1https://drive.google.com/open?id=17m4vctuCr6Gb_9eCWmUxYOLSj_leA-tmMay 28
51A076พีรวัส แสนสุข,ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/13-A_tsIZ9MuqcOKEdV4EaqT2iF_Q_2Mu/view?usp=sharingJune 25
52A077Wanida Wadeecharoen ,Rungsun Lertnaisat, Oeb Pongbungor, Somchai Lertpiromsuk, & Sombat TeekasapSection1https://drive.google.com/file/d/16BTC2KFh16RnrEx4BDFTmUgyKSfi8C_H/view?usp=sharingJune 19
53A078Wanida Wadeecharoen & Somchai LertpiromsukSection1https://drive.google.com/file/d/1jivttmY-STbvmybBzBNWurjcOYrhLmaj/view?usp=sharingJune 20
54A079Wanida Wadeecharoen, Rungsun Lertnaisat, Oeb Pongbungor, Somchai Lertpiromsuk, Sombat Teekasap & Metta OngkasuwanSection1https://drive.google.com/file/d/1RhhhuWb1rCoS2psu60V2EiXvivUHidgY/view?usp=sharingJune 19
55A080อนนต์ ปณิธิสวัสดิ์ , ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/1YqOBe0IoLzmqHnvaSSopyI5roYJ09q4t/view?usp=sharingJune 19
56A081ดร.จิตระวี ทองเถา, ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/1c3lqrI_jnphfKOQHOwZw_OFfQBNQNLWv/view?usp=sharingJune 19
57A082Jesse Rinne & Dr. Tanakorn LimsarunSection1https://drive.google.com/file/d/1VGdUmQrGNbO1ucrHc3oOdzn3hkneDFhO/view?usp=sharingJuly 17
58A083ธิมาภรณ์ สุขเสน และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/1qZmQLQbbvxQDMdOEuQ0F8V6BTQtIzfbr/view?usp=sharingJune 19
59A086Dr. Sajeerat Metheesuwapab ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพSection1https://drive.google.com/file/d/14ZczIYRJ9bahLJl61desrB5rt0Yqv4AD/view?usp=sharingJuly 11
60A090พระผานุต นนท์ และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/1qJYz7yxKInLH8Fs12vrawK3V-v2HbGG6/view?usp=sharingJune 25
61A092ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์, ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติSection1https://drive.google.com/file/d/1SH3JBKfOPV2SRZvp65YG7z5P4pQ9cOiu/view?usp=sharingJuly 11
62A093อภิมุข ฉันทวรภาพ, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล และ พิทยา ผ่อนกลางSection1https://drive.google.com/file/d/14VniK3iVbH6uMUFEdezJT9XlfDWx--dn/view?usp=sharingJuly 11
63A097วรญา โรจนาปภาพร, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล และ ธนวรรณ แสงสุวรรณSection1https://drive.google.com/file/d/1-C5WfoEYE7OalGEoVA_KA2U7vSPI51mo/view?usp=sharingJuly 11
64A098Pichamon Chinsawananon, Praphasri Rirattanapong & Nisarat RuangsawasdiSection1https://drive.google.com/file/d/1LhQEG5LwhLMoGUpEvn-PFeJ6GYHJeSK0/view?usp=sharingJuly 10
65A099จอมภัค จันทะคัต, ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล และ อำพล นววงศ์เสถียรSection1https://drive.google.com/file/d/1a8hIqP2VyXcnQZwzmNP3b6775OHblvW5/view?usp=sharingJuly 11
66A100Marta GrudzienSection1https://drive.google.com/file/d/1Uv5nOeDtBHR1we2RWW3c61YTOHJaxVch/view?usp=sharingJuly 18
67A102Dr. Kannikar Kaew-ngern, Chinarong Kaew-ngern , Phra Nattakitt UdompholSection1https://drive.google.com/file/d/1OdsVImLiwLNzwZWf3EOcMSXDd29VEPFW/view?usp=sharingJuly 15
68A105Kanchaporn Seangpadsa, Pattarawadee Leelataweewud,Section1https://drive.google.com/file/d/1mcnj-c-eJeP4-UNPg0QyLEWnPMJGYZfC/view?usp=sharingJuly 10
69A106Piyatida kanlaya and Dr. Pichet MusikapodokSection1https://drive.google.com/file/d/1H37r8HLA51Cf8KMUsnqi6X06QfzanfGv/view?usp=sharingJuly 17
70A108Romnarin Rojthomrong and Dr. Pichet MusikapodokSection1https://drive.google.com/file/d/1wK-EUL91fZJTGDonE3nysMS8nqxn0KRL/view?usp=sharingJuly 17
71A109ธนชาติ ทองใบ และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/1XIIxMP94zS2EATYTDEjBmhkABVltSBhd/view?usp=sharingJuly 17
72A110ปราโมทย์ อุ่มเจริญ และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/1kWlsRh_FkVJxvt0-Rwc_k-XNbbh4UyOC/view?usp=sharingJuly 17
73A111กมลกิจ คงเกียรติกุล และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกSection1https://drive.google.com/file/d/12CuCNf9y8a8u7VFy7KOuMnsN_Q4BJu4Y/view?usp=sharingJuly 17
74A112สุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุลSection1https://drive.google.com/file/d/1ND28KYHL4xEGDoPwVIjH41bJOYef26qy/view?usp=sharingJuly 16
75A115Hannu-Pekka Kiviharju , Dr. Tanakorn LimsarunSection1https://drive.google.com/file/d/1zWpfYs-IcOLER2zGIoxxpG0xoG6M-oQx/view?usp=sharingJuly 15
76A197จุฬาลักษณ์ คาขนาน, และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญSection1https://drive.google.com/file/d/12nV-Y_wxGlTTZSY0-eN5CBxDGI3e2Lj5/view?usp=sharingJuly 17
77A199ว่าที่ ร.ต.รณกฤต จิตต์ธรรม, ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล และ ผศ.ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูลSection1https://drive.google.com/file/d/11RVKDh3uEXHYyryGPr8Qul-KmPS-CeR2/view?usp=sharingJuly 17
78A203เอื้องพร นพคุณ, ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวลSection1https://drive.google.com/file/d/1ejjdRffLRO86_9t5RBpjUPlsQTCAaSfP/view?usp=sharingJuly 17
79A205Woravit Seneechai, Akkaraphat Chareanamornrat, Kanwarat Suasaard & Pattarapohn PraposriSection1https://drive.google.com/file/d/10bLCPxYDOhMEK0v0sF6eNGvCpGxiO8LW/view?usp=sharingJuly 17
80A014Nay Min Tun--section2-https://drive.google.com/open?id=1v24Ome1hbhokmfhlrOZGCrnyDYPQwk1gMarch 31
81A017Lu Yu Chan--section2-https://drive.google.com/open?id=1tqrRYRAgmAlVwu4GplYnf2eftDejNLpUApril 18
82A088Mohamed Maher--section2-https://drive.google.com/file/d/1skdo1PTs3TU8LREqJT_4lnKnmTtO3LYT/view?usp=sharingJuly 17
83A011Huang Liangxu--section2-https://drive.google.com/file/d/1QuWABcv9jB6akoFjlujjcdA8dFpeaBNz/view?usp=sharingJuly 17
84A033ZHONG JIAYUAN--section2-https://drive.google.com/open?id=1IaGcrPG6wRr09UHyH6hRx9LkX4tKNO3AMay 13
85A052Jinze Liu--section2-https://drive.google.com/file/d/1OplHgbc-1xGRKqZqI1bGEB6QnTfIL5UA/view?usp=sharingJune 19
86A135XIE YUNXIU--section2-https://drive.google.com/file/d/1STVZpKBEZgZPB1A20Vvq9mdgbsPX0aSE/view?usp=sharingJuly 15
87A015YUNXIA ZHAI--section2-https://drive.google.com/file/d/14DxSYLyEBGG4hmr366nb7g9PWpAE3HUL/view?usp=sharingJune 19
88A101ZENG WEN SHE--section2-https://drive.google.com/file/d/1x29uqj_32O4Hnyw4tsd8r2YwZSWQCtVG/view?usp=sharingJune 22
89A160GAO, HENG--section2-https://drive.google.com/file/d/1GEfJFVqGddsl4BhNGxRtutJLQTwb-J-e/view?usp=sharingJune 22
90A166SHI, JINGJING--section2-https://drive.google.com/file/d/1YBNGsN4UnqiGnQJ6ViSb3pPr50up2wB5/view?usp=sharingJune 22
91A046Metee Anan & Dr.Ketsaraphan Punsrigate Khongjaroen เมธี อนันต์ และ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ--section2-https://drive.google.com/open?id=1h4b2N4nJpWihI8YMGNeZVMPbV-rlUBsQMarch 31
92A066Tanatip Parkpumkietikun , Tanin Damrongchokpipat , Thanakit Vongmahasetha, DBA ธนาธิป ภาคภูมิเกียรติคุณ , ธนินท์ ดารงโชคพิพัฒน์, ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์--section2-https://drive.google.com/open?id=11F7m7mxGbxFirou-3sjIR2CzpNw9jHq2May 23
93A091Thanakit Vongmahasetha, DBA. ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์--section2-https://drive.google.com/file/d/1BcjTpYLrmBlxmMJh-iYhPt0TnoykqJSQ/view?usp=sharingJune 19
94A209Yenpat Khamdaengyodtai and Major General Dr. Chaiyasit Tantayakul เย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย และ พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล--section2-https://drive.google.com/file/d/14z2rVJbXCscDpzL9Y64Hxfm4aURSdkrp/view?usp=sharingJune 22
95A204Bhanupong Petchroung & Dhanawat Siriwattanakul ภาณุพงศ์ เพชรร่วง, ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล--section2-https://drive.google.com/file/d/1gTrtwjq0UiQCwaGdt6cFJ0eZ9YCcR-cD/view?usp=sharingJuly 22
96A123Ma, Shijun--section2-https://drive.google.com/file/d/1yYNBxY7DTncgjYFCcV2RDdcGdY3s_eZi/view?usp=sharingJuly 22
97A129CHEN, XIAOYU--section2-https://drive.google.com/file/d/1rFQmfW4Xg1dNjCSPGPSMtCs2Xv_dnmAl/view?usp=sharingJuly 22
98A174YIN SHAOXUAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1laeikhDg08i-uFm3BL1cPg7J4v-19Mws/view?usp=sharingJuly 22
99A206Police Captain Pakaporn Sriwilai & Mekhin Methawikul ภคพร ศรีวิลัย และ เมฆินทร์ เมธำวิกูล--section2-https://drive.google.com/file/d/14ysERe96OQpR7IGWXBOy3LMm1yOSo_2u/view?usp=sharingJuly 22
100A202Ratchakorn Watthanapun , Sumet Saengnimnuan, Ph.D. รัชกร วัฒนพันธ์ , ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล--section2-https://drive.google.com/file/d/1zMCWq66U4LxdEDcbL_ePfPqnMBHMZq0C/view?usp=sharingJuly 22
101A198Akapol Rungruang , Sumet Saengnimnuan & Mekhin Methawikul อรรคพล รุ่งเรือง, สุเมธ แสงนิ่มนวล และ เมฆินทร์ เมธาวิกูล--section2-https://drive.google.com/file/d/1CFnlEO85MjMlgX9nH1kFCMPKFhyTeaXz/view?usp=sharingJuly 23
102A127ZHAO LUDA--section2-https://drive.google.com/file/d/12YixGMmPKgxlT3ctLHTI4OVnxyYjkaU3/view?usp=sharingJuly 23
103A162JIANG LIJUAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1fCUK4urIAYwLhnj7UJ0hjwx2OyjIk_ms/view?usp=sharingJuly 23/updateOct 30
104A168ZHANG XIAOJUAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1xPW2ac4ITi6aFsJz6wfgR1fWbEBKJfOn/view?usp=sharingJuly 23
105A107Phawinee Kuljaroen & Dr. Pichet Musikapodok ภาวินี กุลเจริญ และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก--section2-https://drive.google.com/file/d/14u2GlnKYhrS9dPe2Njptfh2LOAtWaJPD/view?usp=sharingJuly 23
106A131CHEN, SUYANG--section2-https://drive.google.com/file/d/1Rqr97HHLWJoSRT8w1HCpa5NxAQxwaYh6/view?usp=sharingJuly 24
107A143QU JINFAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1_8l5pXKUiDkDSDj3qDa4IXVBSwKS7cHi/view?usp=sharingJuly 24
108A147ZHANG DONGSHENG--section2-https://drive.google.com/file/d/1s93JS_Hf4No5b9ggvJnQyB0AlUAcA3-H/view?usp=sharingJuly 24
109A165WANG KEJIE--section2-https://drive.google.com/file/d/1KsAKvEDwae9JEJla2gE6ZZmyEFIXN6_J/view?usp=sharingJuly 24
110A180Chai Thanichanun, Jinrong Kuang --section2-https://drive.google.com/file/d/19GBnFWF4CvSufE2_rGMFsOYV21bRvkbI/view?usp=sharingJuly 24
111A194Kannika Chaipratoom and Dr.Pichet musikapodok กรรณิการ์ ไชยประทุม และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก--section2-https://drive.google.com/file/d/1lWOnauCUJ93L1whKjQQ7Y0nIszsTUMdD/view?usp=sharingJuly 24
112A118Liu Jie--section2-https://drive.google.com/file/d/11DT3tQo7MdVvWsKJG4HlmKPBaXNZ_uN9/view?usp=sharingJuly 24
113A075Gao Yuxing--section2-https://drive.google.com/file/d/1agjB1b5pHZcIUS4LQiLzUMXgVoMAzqzz/view?usp=sharingJuly 30
114A133LI JIAYING--section2-https://drive.google.com/file/d/1y6cfVzgYcF28uRK_ql92X1gl1MBWs51e/view?usp=sharingJuly 30
115A148ZHANG JIWEI--section2-https://drive.google.com/file/d/1-cnh22JCbx_hma8MtZm6jIAAEkL8Wctb/view?usp=sharingJuly 30
116A154WANG KEXIN--section2-https://drive.google.com/file/d/1NSRaexTsxWPWGhLYfoNSn4dQu9WEKl-a/view?usp=sharingJuly 30
117A158WANG BO--section2-https://drive.google.com/file/d/1HYwbsIx55UwHMItZBm4NelEFb6CUNcwv/view?usp=sharingJuly 30
118A182Jidapa Chollathanrattanapong & Guo, Xiaoxi--section2-https://drive.google.com/file/d/19B9xFvRoGlvDi7mha8UW5ChYnCAFyqwf/view?usp=sharingJuly 30
119A201Pol.Lt. Puris Khunthasema , Asst.prof. Mekhin Methawikul,Ph.D ร้อยตำรวจโท ปุริศ ขันธเสมำ, ผศ.ดร.เมฆินทร์ เมธำวิกูล--section2-https://drive.google.com/file/d/1z8uYXmp0yoECnkMrGvE-FtOyF2DHdpCp/view?usp=sharingJuly 30
120A178Lu, Guanglei , Li, Menghan--section2-https://drive.google.com/file/d/1wjWDKigjDsA1H3ZlmEKtlyog2L-cHP75/view?usp=sharingJuly 30
121A155WANG, CHEN HAO--section2-https://drive.google.com/file/d/13sVMRpgUwr3eTvmLWPi1xWNkFmL4rCF6/view?usp=sharingJuly 30
122A167CHEN JIAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1CNmp9mpXz2v3cL4OHTRberLUib4qNqUv/view?usp=sharingJuly 30
123A169ZHANG YUAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1wPudzJezb_k3Zz7sE9B3QQQKfM6o6xHq/view?usp=sharingJuly 30
124A138YUAN CHAO--section2-https://drive.google.com/file/d/1Vkezvf9E3k2isIvFMetsPs_TV_Tedi2E/view?usp=sharingAugust 2
125A192Yang Mo--section2-https://drive.google.com/file/d/1xHzGcZ1pWjtsUi1RyxJYViaw75UPgSYD/view?usp=sharingAugust 2
126A208Kanyamas Noenchuklin, Sumet Saengnimnuan, Ph.D. กัญมาส เงินชูกลิ่น, ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล และ ผศ.ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล--section2-https://drive.google.com/file/d/1iJAIIIXTV-B6cTHHkzqNqPi31N-72kgC/view?usp=sharingAugust 2
127A043Thongnam varamahattanakul , KarnjiraKarnjira Limsiritong ,Burin Santisarn ทองน้ำ วรมหัทธนกุล , กำนต์จิรำ ลิมศิริธง ,บุรินทร์ สันติสำส์น--section2-https://drive.google.com/file/d/1G3GpDI1ULPG0Tbch-VPGc3IuBX7oMY-S/view?usp=sharingAugust 2
128A031*Nantawat Pornleartkochakorn , Karnjira Limsiritong & Burin Santisarn นันทวัฒน์ พรเลิศชกร, กานต์จิรา ลิมศิริธง และบุรินทร์ สันติสาส์น--section2-https://drive.google.com/file/d/1QkXc3p2O2BNh1XtMUScpP3snKoTdaUGv/view?usp=sharingAugust 7
129A145ZHENG, JINGYANG--section2-https://drive.google.com/file/d/1jsdQhYTTv3_laMJBJvAmWU6EJ7XTf1Bs/view?usp=sharingAugust 6
130A151HE JIA--section2-https://drive.google.com/file/d/1QSH9tgnNZwGXgSkP50Tx-j0bAdXkrp_t/view?usp=sharingAugust 6
131A172Hao Qiang--section2-https://drive.google.com/file/d/1QcCQQk6lmQ6RpjGm9keyOmm5wVh6aU35/view?usp=sharingAugust 6
132A176ZHU, XU LIANG--section2-https://drive.google.com/file/d/1yOA4AxZwjNPuJTOXe4cGCcVnIcPnoAAp/view?usp=sharingAugust 6
133A170ZHANG, TIANTIAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1GxpL1vGdPY8fIqk5-2iM2qigkpwDsjK3/view?usp=sharingAugust 6
134A132PEI YU--section2-https://drive.google.com/file/d/1RCwLO4PrCsbwaDeie8fikrEezYC1CKys/view?usp=sharingAugust 6
135A104Jompon Srisuk and DR.Pichet Musikapodok จอมพล ศรีสุข และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก--section2-https://drive.google.com/file/d/1oMjF6_k26_2R0khd3ExyIfpN2maqVDdn/view?usp=sharingAugust 7
136A144ZUO CHANGLONG--section2-https://drive.google.com/file/d/1b2CSQfkJsDbVnDXuSAj1Mi_5lBdbUS2L/view?usp=sharingAugust 7
137A152HAO, JUNYU--section2-https://drive.google.com/file/d/1lvPnxmQPAtDCFQMmyHj1ZuxQ16e--jBE/view?usp=sharingAugust 7
138A134LIANG CHENG--section2-https://drive.google.com/file/d/1BLeFtgjE72NRLqiN1Beq_16x6nXpfYZT/view?usp=sharingAugust 7
139A130MA, BOWEN--section2-https://drive.google.com/file/d/1F8VrlWZ6PFLsX3XDJzHmwZu3T_cco_8u/view?usp=sharingAugust 8
140A195AMMARA PHAKDEEBURI , PRIN LAKSITAMAS อำมรำ ภักดีบุรี , ผศ.ดร.ปริญ ลักษิตำมำศ--section2-https://drive.google.com/file/d/13f-y1U4FPKvPTW9ipOIvVXMHIcoNWnBH/view?usp=sharingAugust 8
141A120CHEN QIAOBING--section2-https://drive.google.com/file/d/1AEaDj8PqT8RwLcJ5n0s67yA-ub_pI1K6/view?usp=sharingAugust13
142A124ZHU, BAOQIANG--section2-https://drive.google.com/file/d/10DQpoqjYYd8KuV7fv083mDx7vL2_XtiQ/view?usp=sharingAugust13
143A136XU, YAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1uRibwDOO3mL3x7UfJd9VblhecFeas574/view?usp=sharingAugust13
144A150ZHU, LI--section2-https://drive.google.com/file/d/1Xo1x3pJ9X4zDCHa3pw-E3vL_5gacIwc9/view?usp=sharingAugust13
145A023Ameen Talib--section2-https://drive.google.com/file/d/1M61MGur2XDaYVZScyblkg_6PvuaOIQqa/view?usp=sharingAugust 14
146A179Qiu, Chao & Guo, Hui--section2-https://drive.google.com/file/d/1zUfu7Bv53N1pJ34jQ94qeNvlUD9Hdlww/view?usp=sharingAugust 14
147A181Titanan Sun & Natlita Suwonnasrie--section2-https://drive.google.com/file/d/1OA-3uxrH9-f1LtscPq5wJqB8sWS7ddBY/view?usp=sharingAugust 14
148A096Arnold Krause--section2-https://drive.google.com/file/d/1Gg7eJupkzsGlEhWAfk8wuCICigg6-KM4/view?usp=sharingAugust 21
149A116Nathapon Puttyangkura , Phairoat Ladavichitkul--section2-https://drive.google.com/file/d/1pQarheix4cG1Q2d8Q70a-T8SviKg-0GX/view?usp=sharingSeptember 1
150A117LI, SIWEI--section2-https://drive.google.com/file/d/1OD7iM8oG_bcP1CY86GyN2wMma5MrqitG/view?usp=sharingSeptember 1
151A126PAN ZHIGAO--section2-https://drive.google.com/file/d/1brZyntCoAy1ELxoBLVJWiCjjYtPjOsI9/view?usp=sharingSeptember 1
152A128WANG YUZHU--section2-https://drive.google.com/file/d/1Eh0rmLjJf0oT5FaLLBR5-b0l9fb3d1Rr/view?usp=sharingSeptember 1
153A140SHENG, YUDIAN--section2-https://drive.google.com/file/d/1s3FnRFzP91QJ70FxofOkwbKHl6zN0crs/view?usp=sharingSeptember 1
154A141LI YU--section2-https://drive.google.com/file/d/1nqN1c4iQBnMDHyxE7Ksc0_Q4OWUqX2Tl/view?usp=sharingSeptember 1
155A142WEN YAWEN--section2-https://drive.google.com/file/d/1ecCrML9GkVkK0wI9vLeBO8Ty2yIjMYpS/view?usp=sharingSeptember 1
156A156LI YUKUN--section2-https://drive.google.com/file/d/1LWN5e5mk0J0O2RyeoDMRsGZrIlQwgV06/view?usp=sharingSeptember 1
157A161TANG, BINGZHANG--section2-https://drive.google.com/file/d/1lep4lF5Ex6I0LXgr4TCNLRqtDTvSnON2/view?usp=sharingSeptember 1
158A181Titanan Sun & Natlita Suwonnasrie--section2-https://drive.google.com/file/d/1OA-3uxrH9-f1LtscPq5wJqB8sWS7ddBY/view?usp=sharingSeptember 1
159A186Hou Lu--section2-https://drive.google.com/file/d/1Si5IQz6iigZkzXpRCfIsr5SNhHKEhq2w/view?usp=sharingSeptember 1
160A094Godfrey Mayinja--section2-https://drive.google.com/file/d/1NZJafyiruHdSXvgqMaMdy05aaZP5L8yS/view?usp=sharingSeptember 1
161A114ธนธร คุณากรวงศ์ และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก Mr.Jutontorn Kunakornwong & DR.Pichet Musikapodok--section2-https://drive.google.com/file/d/1Vy5NTHiuA1qFjM3-MUeyaXWDMcezeuPN/view?usp=sharingSeptember 1
162A184Li Kui--section2-https://drive.google.com/file/d/1sJIAuUln49nGA9XTSjBGecEroVqCEwfJ/view?usp=sharingSeptember 2
163A188Yang Liu--section2-https://drive.google.com/file/d/1pLj4ZeOP7hrMPBdCUL2kH9us-ARF3l8u/view?usp=sharingSeptember 2
164A190ZUO JIN--section2-https://drive.google.com/file/d/1dIkcPh2jj2Gya63VjsXZq7PrU4GLCXtc/view?usp=sharingSeptember 9
165A059Prapakorn Sueakate & Asst. Prof. Dr. Lokweetpun Suprawan--section2-https://drive.google.com/file/d/1hTNmvAzESqsfVylLrpwrEtUiXWDluOG6/view?usp=sharingSeptember 9
166A018Qin Yasha--section2-https://drive.google.com/file/d/151p0go2wQGr319RsS4vHb9kl5qRZ6IFu/view?usp=sharingSeptember 10
167A153ZHAO XIN--section2-https://drive.google.com/file/d/13e_PWlxTGaCmdZXAWmFV206vpSgE9PiC/view?usp=sharingSeptember 10
168A137LUO, YUNLIN--section2-https://drive.google.com/file/d/1miCIDW73N-dZdqYkdjH6F58l4wcbrWcG/view?usp=sharingSeptember 15
169A163LUOFENG--section2-https://drive.google.com/file/d/1sS2jbyGYnvM0LakMGwlX0HLk67J9xrLj/view?usp=sharingSeptember 15
170A159XU, YONGPING--section2-https://drive.google.com/file/d/1LVEztSHkjm__QZEjS__uGd3kBjTlTfJ6/view?usp=sharingSeptember 25
171A207เปรม สรรเพชรศิริ , ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ Prem Sunpetsiri Prapimpun Limsuwan--section2-https://drive.google.com/file/d/1srXtYDkrVH2OcZbJBXUXiU7isZajES_z/view?usp=sharingOctober 24
172A210Prapaporn Tivayanond, Jomphong Mongkhonvanit & Jidapa Thirasirikul ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และ ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล--section2-https://drive.google.com/file/d/1PO9BypL_K34EOHQb4LoVx-nHUShW1vHl/view?usp=sharingOctober 25
173A095Sun Zheng--section2-https://drive.google.com/file/d/1o8lZ6lWLIw4Yd_tWH3t9Vg3SUPzd2WOB/view?usp=sharingJanuary 2022
174A125Ying Jin--section2-https://drive.google.com/file/d/1A_NRacnSKEfVs7BrGhe_m7b4Drixq1xP/view?usp=sharingJune 2022
175A113นิตยา ชัยสุข Nittaya Chaisuk & Dr. Pichet Musikapodok--section2-https://drive.google.com/file/d/12bIBqlSfUo8cIFENVqeFbvtpZ4fkNn7S/viewJune 2022

คำสืบค้นที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมวิชาการ 2563, conference 2020, conference 2019, national conference 2019, งานประชุมวิชาการ 2563, international conference 2019, international conference 2020, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2019, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2020, งานประชุมวิชาการนานานชาติ 2563, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2563, การประชุมวิชาการระดับชาติ 2563, งานประชุมวิชาการ 2563, การประชุมทางวิชาการ 2563, การประชุมวิชาการระดับชาติ 2019, การประชุมวิชาการระดับชาติ 2562