MBA-Coaching for Business Development หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือ MBA-Coaching for Business Development เพื่อสร้างผู้นำ Coaching มืออาชีพ ในระดับมหาบัณฑิต

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม ผู้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับ Thailand Coaching Academy เปิดตัว หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือ MBA Coaching for Business Development เพื่อสร้างผู้นำ Coaching มืออาชีพ ในระดับมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครรุ่นแรกจำนวน 50 คน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนแล้วจำนวนหนึ่ง เปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนพฤษภาคมนี้ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3.45 แสนบาท และจะเปิดรับรุ่นต่อไปทุก ๆ 3 เดือน

 

 

นางพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท Jimi The Coach กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานงานวิชาการที่เป็นพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน กับศาสตร์ในการโค้ชชิ่ง ที่สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ชีวิต เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง และ บุคคลรอบข้างได้อย่างลงตัว ใช้เวลาเรียนปีครึ่ง

หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ที่เคยเรียน TCA, ACTP สามารถจบได้ภายใน 1 ปี และเมื่อจบหลักสูตรในโปรแกรมนี้จะได้ทั้งปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และ ประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation- ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP) ด้วย

หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

  •  หลักสูตรแห่งความสำเร็จ “ธุรกิจ–ชีวิต”

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและ TCA ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เกิดจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นกระบวนการค้นคว้าสู่การพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผสมผสานศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ได้แก่ 1. ผู้บริหารองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องของการนำศาสตร์การโค้ชไปใช้ในองค์กร 2. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ 3. โค้ชมืออาชีพที่ต้องการเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ลงนามความร่วมมือ หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

“หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เป็นการนำจุดแข็งด้านไลฟ์โค้ช
ของ TCA มาใช้ในการเรียนการสอน ร่วมกับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งติด TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 93  ของโลก เมื่อปี 2563 โดยนิยามความสำเร็จของหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เราต้องการจะบ่มเพาะคือ การค้นหาศักยภาพตัวเองของผู้เรียน ผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในธุรกิจหรือการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งยังเป็นการจุดประกายระบบการศึกษาไทยจากเดิมที่เป็นการศึกษาในรูปแบบการไขว่คว้าหาความรู้ภายนอก มาเป็นการศึกษาที่มองหาศักยภาพภายในของตนเองเป็นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะก้าวสู่อาชีพโค้ชได้อย่างมืออาชีพ โดยมั่นใจว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดอีกหนึ่งหลักสูตรในแง่ของการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

 


โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ คลิกโทร: 089 333 9999 

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก คลิกโทร: 082 669 2953

หรือพูดคุยทาง LINE@JIMITCA

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top