ผลงานวิชาการ-เอกสารและบทความ

  

 

 

ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาบริหารธุรกิจ

วุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์ทำงาน

 • D.B.A. (Marketing)  University of Newcastle, Callaghan, Australia
 • Master of Marketing, University of Newcastle, Callaghan, Australia
 • Master of Management  (General Management and Human Resources Management), Mahidol  University
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Certificate on QA Training (level 3) by Commission on Higher     Education.
 • Education Counselor, Ideal Education Co., Ltd., 2001-2002
 • Interpreter in TIECA Education Exhibition
 • Assistance Manager, Thamrongchai Concrete Industrial Co., Ltd., 1998-2002 and Thamrongchai  Panich Co., Ltd., 2005
 • อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

 

    

 

ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์ทำงาน

 • Ph.D. (Strategic Management)  Swinburne University of Technology, Australia
 • MBA. (International Business) Swinburne University of Technology, Australia
 • MBM (Enterprise Management) Swinburne University of Technology, Australia
 • GDM (Management) Swinburne University of Technology, Australia
 • บธ.บ. (การจัดการและการตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs  รายสาขา และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาคกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการ SMEs Corner (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการ Business Warning Center (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูล SMEs แห่งชาติ (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการสำรวจวิจัย SMEs รายสาขารายภูมิภาคด้าน Competitiveness, Productivity, และ Human Resource Development (สสว)
 • อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม สาขาบริหารธุรกิจ
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายศึกษายุทธศาสตร์ SMEs รายสาขา (สสว)

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

 

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

As Featured In:

About Me

Pellentesque vel tempus ultrices fringilla feugiat sagittis, fermentum eget nunc lacus, mi ut eros sed a tincidunt massa amet tellus tempor, nec curabitur ultricies.

Consequat neque fermentum facilisi neque lacus elit velit ultrices aliquam nibh lorem arcu consequat mauris lacus, risus egestas quam dictum enim diam sociis volutpat vel id id non interdum sollicitudin sit est arcu vulputate quis vulputate facilisi in nibh urna.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

My Experience

Adipiscing sed auctor sit venenatis diam amet, purus turpis cursus nunc malesuada vel sit interdum at.

Iaculis enim urna volutpat feugiat dui platea ullamcorper augue amet magna pellentesque gravida in laoreet lorem sit velit, viverra massa lacus fusce tellus pellentesque.

2017

Digital Marketing Consultant

Interdum vestibulum quisque velit eros, risus eu eget id facilisi non diam enim lacus nisi.

2013

Senior Digital Marketing

Sit nunc a odio sollicitudin et sed platea vitae risus posuere nunc semper varius justo quis.

2010

Social Media Manager

Sed habitasse sed maecenas quis nibh cum in aliquam iaculis donec nunc, sollicitudin elit eleifend.

2008

Freelance Marketing

Aliquam tellus amet adipiscing felis sit sed non nulla ac, vestibulum nulla lectus risus at ut.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sem ornare lacinia cras eu luctus diam consectetur sagittis maecenas sit et sed aliquet placerat interdum mattis elit laoreet sit tellus mauris.
Oliver Goodman
Est ipsum iaculis pellentesque massa gravida sed massa sollicitudin vulputate morbi augue morbi purus dolor aenean.
Emma Stone
Sed ultrices ipsum tortor sed diam volutpat in arcu sed turpis senectus mauris, egestas dignissim nec, vulputate ultrices aliquam risus imperdiet risus, non sagittis
Nathalie Moore
Sagittis ullamcorper est luctus tellus, lacus consectetur sed adipiscing in diam magna id lacinia at maecenas sed vitae porttitor sagittis sit morbi in pharetra, porta scelerisque.
Luiz Enrique

Digital Marketing Resource

Non rhoncus sed lacus massa sed purus mauris quis turpis id morbi eu fermentum sem tincidunt risus nisi vitae id.

The Latest from The Blog

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.

Elit mattis platea rhoncus

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Nisl eleifend vulputate ultricies

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Porttitor quam dolor

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

As Featured In:

About Me

Pellentesque vel tempus ultrices fringilla feugiat sagittis, fermentum eget nunc lacus, mi ut eros sed a tincidunt massa amet tellus tempor, nec curabitur ultricies.

Consequat neque fermentum facilisi neque lacus elit velit ultrices aliquam nibh lorem arcu consequat mauris lacus, risus egestas quam dictum enim diam sociis volutpat vel id id non interdum sollicitudin sit est arcu vulputate quis vulputate facilisi in nibh urna.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

My Experience

Adipiscing sed auctor sit venenatis diam amet, purus turpis cursus nunc malesuada vel sit interdum at.

Iaculis enim urna volutpat feugiat dui platea ullamcorper augue amet magna pellentesque gravida in laoreet lorem sit velit, viverra massa lacus fusce tellus pellentesque.

2017

Digital Marketing Consultant

Interdum vestibulum quisque velit eros, risus eu eget id facilisi non diam enim lacus nisi.

2013

Senior Digital Marketing

Sit nunc a odio sollicitudin et sed platea vitae risus posuere nunc semper varius justo quis.

2010

Social Media Manager

Sed habitasse sed maecenas quis nibh cum in aliquam iaculis donec nunc, sollicitudin elit eleifend.

2008

Freelance Marketing

Aliquam tellus amet adipiscing felis sit sed non nulla ac, vestibulum nulla lectus risus at ut.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sem ornare lacinia cras eu luctus diam consectetur sagittis maecenas sit et sed aliquet placerat interdum mattis elit laoreet sit tellus mauris.
Oliver Goodman
Est ipsum iaculis pellentesque massa gravida sed massa sollicitudin vulputate morbi augue morbi purus dolor aenean.
Emma Stone
Sed ultrices ipsum tortor sed diam volutpat in arcu sed turpis senectus mauris, egestas dignissim nec, vulputate ultrices aliquam risus imperdiet risus, non sagittis
Nathalie Moore
Sagittis ullamcorper est luctus tellus, lacus consectetur sed adipiscing in diam magna id lacinia at maecenas sed vitae porttitor sagittis sit morbi in pharetra, porta scelerisque.
Luiz Enrique

Digital Marketing Resource

Non rhoncus sed lacus massa sed purus mauris quis turpis id morbi eu fermentum sem tincidunt risus nisi vitae id.

The Latest from The Blog

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.

Elit mattis platea rhoncus

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Nisl eleifend vulputate ultricies

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Porttitor quam dolor

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

As Featured In:

About Me

Pellentesque vel tempus ultrices fringilla feugiat sagittis, fermentum eget nunc lacus, mi ut eros sed a tincidunt massa amet tellus tempor, nec curabitur ultricies.

Consequat neque fermentum facilisi neque lacus elit velit ultrices aliquam nibh lorem arcu consequat mauris lacus, risus egestas quam dictum enim diam sociis volutpat vel id id non interdum sollicitudin sit est arcu vulputate quis vulputate facilisi in nibh urna.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

My Experience

Adipiscing sed auctor sit venenatis diam amet, purus turpis cursus nunc malesuada vel sit interdum at.

Iaculis enim urna volutpat feugiat dui platea ullamcorper augue amet magna pellentesque gravida in laoreet lorem sit velit, viverra massa lacus fusce tellus pellentesque.

2017

Digital Marketing Consultant

Interdum vestibulum quisque velit eros, risus eu eget id facilisi non diam enim lacus nisi.

2013

Senior Digital Marketing

Sit nunc a odio sollicitudin et sed platea vitae risus posuere nunc semper varius justo quis.

2010

Social Media Manager

Sed habitasse sed maecenas quis nibh cum in aliquam iaculis donec nunc, sollicitudin elit eleifend.

2008

Freelance Marketing

Aliquam tellus amet adipiscing felis sit sed non nulla ac, vestibulum nulla lectus risus at ut.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sem ornare lacinia cras eu luctus diam consectetur sagittis maecenas sit et sed aliquet placerat interdum mattis elit laoreet sit tellus mauris.
Oliver Goodman
Est ipsum iaculis pellentesque massa gravida sed massa sollicitudin vulputate morbi augue morbi purus dolor aenean.
Emma Stone
Sed ultrices ipsum tortor sed diam volutpat in arcu sed turpis senectus mauris, egestas dignissim nec, vulputate ultrices aliquam risus imperdiet risus, non sagittis
Nathalie Moore
Sagittis ullamcorper est luctus tellus, lacus consectetur sed adipiscing in diam magna id lacinia at maecenas sed vitae porttitor sagittis sit morbi in pharetra, porta scelerisque.
Luiz Enrique

Digital Marketing Resource

Non rhoncus sed lacus massa sed purus mauris quis turpis id morbi eu fermentum sem tincidunt risus nisi vitae id.

The Latest from The Blog

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.

Elit mattis platea rhoncus

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Nisl eleifend vulputate ultricies

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Porttitor quam dolor

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

As Featured In:

About Me

Pellentesque vel tempus ultrices fringilla feugiat sagittis, fermentum eget nunc lacus, mi ut eros sed a tincidunt massa amet tellus tempor, nec curabitur ultricies.

Consequat neque fermentum facilisi neque lacus elit velit ultrices aliquam nibh lorem arcu consequat mauris lacus, risus egestas quam dictum enim diam sociis volutpat vel id id non interdum sollicitudin sit est arcu vulputate quis vulputate facilisi in nibh urna.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

My Experience

Adipiscing sed auctor sit venenatis diam amet, purus turpis cursus nunc malesuada vel sit interdum at.

Iaculis enim urna volutpat feugiat dui platea ullamcorper augue amet magna pellentesque gravida in laoreet lorem sit velit, viverra massa lacus fusce tellus pellentesque.

2017

Digital Marketing Consultant

Interdum vestibulum quisque velit eros, risus eu eget id facilisi non diam enim lacus nisi.

2013

Senior Digital Marketing

Sit nunc a odio sollicitudin et sed platea vitae risus posuere nunc semper varius justo quis.

2010

Social Media Manager

Sed habitasse sed maecenas quis nibh cum in aliquam iaculis donec nunc, sollicitudin elit eleifend.

2008

Freelance Marketing

Aliquam tellus amet adipiscing felis sit sed non nulla ac, vestibulum nulla lectus risus at ut.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sem ornare lacinia cras eu luctus diam consectetur sagittis maecenas sit et sed aliquet placerat interdum mattis elit laoreet sit tellus mauris.
Oliver Goodman
Est ipsum iaculis pellentesque massa gravida sed massa sollicitudin vulputate morbi augue morbi purus dolor aenean.
Emma Stone
Sed ultrices ipsum tortor sed diam volutpat in arcu sed turpis senectus mauris, egestas dignissim nec, vulputate ultrices aliquam risus imperdiet risus, non sagittis
Nathalie Moore
Sagittis ullamcorper est luctus tellus, lacus consectetur sed adipiscing in diam magna id lacinia at maecenas sed vitae porttitor sagittis sit morbi in pharetra, porta scelerisque.
Luiz Enrique

Digital Marketing Resource

Non rhoncus sed lacus massa sed purus mauris quis turpis id morbi eu fermentum sem tincidunt risus nisi vitae id.

The Latest from The Blog

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.

Elit mattis platea rhoncus

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Nisl eleifend vulputate ultricies

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Porttitor quam dolor

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

งานวิจัย ของ ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

 • ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ (2558). อิทธิพลของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีต่อผล การดำเนินงานของสำนักงานบัญชีไทยเพื่อ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 92 ตุลาคม – ธันวาคม 2558

งานวิจัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความแปล เรื่อง การปรับตัวของธุรกิจในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2541 – มกราคม 2542)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง แนวกลยุทธ์ทางการตลาดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2541 – มกราคม 2542)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง Logical Connection between Strategic Implication Process and Competitive Advantages in Context of Strategic Alliance: A Resource-Based View and Resource Dependency Perspective. ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3(กุมภาพันธ์ 2545 – พฤษภาคม 2545)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง ข้อถกเถียงด้านส่วนประสมทางการตลาด ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2545 – มกราคม 2546)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน : การสำรวจองค์ความรู้ ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2546 – มกราคม 2547)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง ประสิทธิผลองค์การ : ปฏิบทแห่งมโนทัศน์ ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2553 – กันยายน 2553)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: เส้นผมบังภูเขา ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2554)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง ภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบเชิงจริยธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2555)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ บทความ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล: การวิเคราะห์เส้นทาง ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาการตลาด เรื่อง การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์: กระบวนการและแนวความคิด

งานวิจัย

 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2547-2548), โครงการกำหนดดัชนีคุณภาพชีวิต สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2547-2548), โครงการกำหนดดัชนีทุนทางสังคม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2548-2549), โครงการสำรวจกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของข้าราชการไทยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)โดย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2549-2550), โครงการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2549-2550), โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครโดย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2553), การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554 – 2555), ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล: การวิเคราะห์เส้นทาง
 • Pongthep Chandasuwan (2013-2014), Provincial Governance Index 2013. A Joint Research Paper by USAID, Kasetsart University and Social Enterprise Leadership Center of Kasetsart University. Research Funding Provided by USAID

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

As Featured In:

About Me

Pellentesque vel tempus ultrices fringilla feugiat sagittis, fermentum eget nunc lacus, mi ut eros sed a tincidunt massa amet tellus tempor, nec curabitur ultricies.

Consequat neque fermentum facilisi neque lacus elit velit ultrices aliquam nibh lorem arcu consequat mauris lacus, risus egestas quam dictum enim diam sociis volutpat vel id id non interdum sollicitudin sit est arcu vulputate quis vulputate facilisi in nibh urna.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

My Experience

Adipiscing sed auctor sit venenatis diam amet, purus turpis cursus nunc malesuada vel sit interdum at.

Iaculis enim urna volutpat feugiat dui platea ullamcorper augue amet magna pellentesque gravida in laoreet lorem sit velit, viverra massa lacus fusce tellus pellentesque.

2017

Digital Marketing Consultant

Interdum vestibulum quisque velit eros, risus eu eget id facilisi non diam enim lacus nisi.

2013

Senior Digital Marketing

Sit nunc a odio sollicitudin et sed platea vitae risus posuere nunc semper varius justo quis.

2010

Social Media Manager

Sed habitasse sed maecenas quis nibh cum in aliquam iaculis donec nunc, sollicitudin elit eleifend.

2008

Freelance Marketing

Aliquam tellus amet adipiscing felis sit sed non nulla ac, vestibulum nulla lectus risus at ut.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sem ornare lacinia cras eu luctus diam consectetur sagittis maecenas sit et sed aliquet placerat interdum mattis elit laoreet sit tellus mauris.
Oliver Goodman
Est ipsum iaculis pellentesque massa gravida sed massa sollicitudin vulputate morbi augue morbi purus dolor aenean.
Emma Stone
Sed ultrices ipsum tortor sed diam volutpat in arcu sed turpis senectus mauris, egestas dignissim nec, vulputate ultrices aliquam risus imperdiet risus, non sagittis
Nathalie Moore
Sagittis ullamcorper est luctus tellus, lacus consectetur sed adipiscing in diam magna id lacinia at maecenas sed vitae porttitor sagittis sit morbi in pharetra, porta scelerisque.
Luiz Enrique

Digital Marketing Resource

Non rhoncus sed lacus massa sed purus mauris quis turpis id morbi eu fermentum sem tincidunt risus nisi vitae id.

The Latest from The Blog

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.

Elit mattis platea rhoncus

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Nisl eleifend vulputate ultricies

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Porttitor quam dolor

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

As Featured In:

About Me

Pellentesque vel tempus ultrices fringilla feugiat sagittis, fermentum eget nunc lacus, mi ut eros sed a tincidunt massa amet tellus tempor, nec curabitur ultricies.

Consequat neque fermentum facilisi neque lacus elit velit ultrices aliquam nibh lorem arcu consequat mauris lacus, risus egestas quam dictum enim diam sociis volutpat vel id id non interdum sollicitudin sit est arcu vulputate quis vulputate facilisi in nibh urna.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

My Experience

Adipiscing sed auctor sit venenatis diam amet, purus turpis cursus nunc malesuada vel sit interdum at.

Iaculis enim urna volutpat feugiat dui platea ullamcorper augue amet magna pellentesque gravida in laoreet lorem sit velit, viverra massa lacus fusce tellus pellentesque.

2017

Digital Marketing Consultant

Interdum vestibulum quisque velit eros, risus eu eget id facilisi non diam enim lacus nisi.

2013

Senior Digital Marketing

Sit nunc a odio sollicitudin et sed platea vitae risus posuere nunc semper varius justo quis.

2010

Social Media Manager

Sed habitasse sed maecenas quis nibh cum in aliquam iaculis donec nunc, sollicitudin elit eleifend.

2008

Freelance Marketing

Aliquam tellus amet adipiscing felis sit sed non nulla ac, vestibulum nulla lectus risus at ut.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sem ornare lacinia cras eu luctus diam consectetur sagittis maecenas sit et sed aliquet placerat interdum mattis elit laoreet sit tellus mauris.
Oliver Goodman
Est ipsum iaculis pellentesque massa gravida sed massa sollicitudin vulputate morbi augue morbi purus dolor aenean.
Emma Stone
Sed ultrices ipsum tortor sed diam volutpat in arcu sed turpis senectus mauris, egestas dignissim nec, vulputate ultrices aliquam risus imperdiet risus, non sagittis
Nathalie Moore
Sagittis ullamcorper est luctus tellus, lacus consectetur sed adipiscing in diam magna id lacinia at maecenas sed vitae porttitor sagittis sit morbi in pharetra, porta scelerisque.
Luiz Enrique

Digital Marketing Resource

Non rhoncus sed lacus massa sed purus mauris quis turpis id morbi eu fermentum sem tincidunt risus nisi vitae id.

The Latest from The Blog

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.

Elit mattis platea rhoncus

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Nisl eleifend vulputate ultricies

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Porttitor quam dolor

Id nullam massa morbi tellus ullamcorper dui mauris sed placerat at lacus lorem fringilla

Scroll to Top