(เพิ่มเติม)รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม :
———————————————————
ขอประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแล้ว (ตามแนบ) ให้ (คลิกดูรายละเอียดที่ file)

Announcement :
———————————————————

The list of the Graduate students for MBA program on semester 1/2019 have been approved by the University Committee. (Please click see the details on file)

Graduate School of Business, Siam University

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top