พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ

7 พ.ค. 63 รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีฯ นำคณะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เยี่ยมชม MBA เนื่องใน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ท่านคณบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เยี่ยมชม สำนักงานบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม และ ห้องสมุดมารวย ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ นำโดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ม.สยาม และ พลเรือตรีดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการสนับสนุนการศึกษาให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ราชการ ลูกจ้าง และบุตรข้าราชการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ ในครั้งนี้

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top