พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ

7 พ.ค. 63 รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีฯ นำคณะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เยี่ยมชม MBA เนื่องใน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ท่านคณบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เยี่ยมชม สำนักงานบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม และ ห้องสมุดมารวย ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ นำโดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ม.สยาม และ พลเรือตรีดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการสนับสนุนการศึกษาให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ราชการ ลูกจ้าง และบุตรข้าราชการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ ในครั้งนี้

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top