Search

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ท่านคณบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เยี่ยมชม สำนักงานบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม และ ห้องสมุดมารวย ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ นำโดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ม.สยาม และ พลเรือตรีดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการสนับสนุนการศึกษาให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ราชการ ลูกจ้าง และบุตรข้าราชการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ ในครั้งนี้

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn