สมัครเรียน ค่าเทอม

ส่วนลดพิเศษ**

โอกาสในการศึกษาต่อมาถึงแล้ว หลักสูตร MBA ขอประชาสัมพันธ์ ทุนส่วนลดทางการศึกษาพิเศษ 10-25% ของค่าหน่วยกิต** สำหรับผู้ที่สนใจ และ สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดวันและเวลาเพื่อพบกับอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA ได้

เสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

  • รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
  • รอบบ่ายเวลา 13.00-17.00 น.

เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

  • รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
  • รอบบ่ายเวลา 13.00-17.00 น.

**ตามบันทึกเลขที่ มส0210.03/43 ลว 5/3/2565

ค่าเทอม

ภาคการศึกษา จำนวนวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
1
3
47,025
2
4
62,700
3
4
62,700
4
3
47,025

รวม 219,450 บาท

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษา ช่วงเวลา เปิดภาคเรียน
1
1 พ.ค. – 10 สิงหาคม
กลางเดือน สิงหาคม
2
1 ก.ย. – 10 ธันวาคม
กลางเดือน สิงหาคม
3
1 ม.ค. – 10 เมษายน
กลางเดือน สิงหาคม

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

Scroll to Top