ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์

 Dr.VanChai.jpg

 Dr.VanChai.jpg

ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา 

  • Ph.D. (Management) The City University of New York, New York, N.Y.
  • M.B.A.(Management) Bernard M. Baruch College, CUNY
  • B.B.A. (Management, Magna cum Laude) Bernard M. Baruch College, CUNY

ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top