ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์

 Dr.VanChai.jpg

 Dr.VanChai.jpg

ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา 

  • Ph.D. (Management) The City University of New York, New York, N.Y.
  • M.B.A.(Management) Bernard M. Baruch College, CUNY
  • B.B.A. (Management, Magna cum Laude) Bernard M. Baruch College, CUNY

ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top