Search

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมส่งกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านพ้นวิกฤตการระบาด COVID-19

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.สยาม บริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตการระบาด COVID-19 โดยบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลสนามของ อว. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายนามสิ่งของบริจาค มีดังต่อไปนี้

  • ตู้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยแสง UV ออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ผลิต High Flow Oxygen พร้อมสายสำรอง จำนวน 3 เครื่อง
  • ชุด PPE จำนวน 20 ชุด
  • เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 30 ขวด

นอกจากนี้ท่าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยสยาม จัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนไว้ด้วย

ภาพและข่าว ม.สยาม บริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก:

มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ในวันเดียวกันนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์ผลิต High Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง,  ตู้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยแสง UV จำนวน 1 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 30 ชุด  และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาดความจุขวดละ 450 มิลลิลิตร จำนวน 30 ขวด, ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการดูและรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป

ม.สยาม-มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-COVID-19-โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn