แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ MBA

สำหรับจัดทำ ประวัติ ทำเนียบบุคลการของของบัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ บนเว็บไซต์ mba.siam.edu


 1/9 Upload Picture

2/9 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Profile)


3/9 การศึกษา (Educational Background)


4/9 การศึกษา (Educational Background)


5/9 การศึกษา (Educational Background)


6/9 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali