การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2564 สำหรับวิชาที่เปิดจะต้องมีนักศึกษาร้องขอไม่น้อยกว่า 10 คน และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามที่นักศึกษาเขียนคำร้อง หากนักศึกษายกเลิกวิชาที่ร้องขอ นักศึกษาจะไม่สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาได้อีก ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านดูรายละเอียดของวิชาอย่างรอบคอบ สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร MBA, ตาราง Tri-semester, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, คำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกดูรายละเอียด วิชาภาคภาษาไทยที่เปิดเบื้องต้นมีดังนี้ วิชาแกน 500-610 การจัดการการตลาด 500-611 การจัดการการเงิน 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย วิชาแกนเลือก 500-615 …

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021) Read More »

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE Empowering Innovation and Sustainability in the Next Normal Conference Date: 27 November 2021 CALL FOR PAPERS Important Dates Early Bird Registration Period 15 September -​ 15 October 2021 Regular Registration Period 16 October -​16 November 2021 Notification of Acceptance 22 November 2021 Virtual International Conference Date 27 November 2021 Early …

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE Read More »

ม.สยาม บริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมส่งกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านพ้นวิกฤตการระบาด COVID-19

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านพ้นวิกฤตการระบาด COVID-19

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top