การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

21-22 เมษายน 2563 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE “INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY”

 

คำสืบค้นที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมวิชาการ 2563, conference 2020, conference 2019, national conference 2019, งานประชุมวิชาการ 2563, international conference 2019, international conference 2020, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2019, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2020, งานประชุมวิชาการนานานชาติ 2563, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2563, การประชุมวิชาการระดับชาติ 2563, งานประชุมวิชาการ 2563, การประชุมทางวิชาการ 2563, การประชุมวิชาการระดับชาติ 2019, การประชุมวิชาการระดับชาติ 2562

โพสที่เกี่ยวข้อง:

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 12th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019 

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali