ตารางเรียน

Class-schedule-for-MBA-IMBA-presemester-28Aug-16Dec-2018

ตารางเรียนสำหรับ mba & imba เทอม 2/2018 วันที่ 8 มกราคม-28 thapril 2019 (อัปเดต 7 ธ. ค. 2018)

 


Class Schedule for MBA & IMBA pre-semester 2018

Class Schedule for MBA & IMBA pre-semester 2018

May 8 – August 19, 2018

***หมายเหตุ : เปิดเทอม วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (Classes begin on May 8,2018 )
Registration Online/ลงทะเบียนออนไลน์ : 30 April – 6 May, 2018
Change and Withdraw Subjects/ เพิ่ม-ถอน : 9 – 16 May, 2018


สอบกลางภาค : 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
Mid-term Exam : 25 June – 1 July, 2018
สอบปลายภาค : 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
Final Exam : 13-19 August , 2018