ตารางเรียน

MBA Pre-Semester Class Schedule (May-August 2019)

Class-schedule-for-MBA-IMBA-presemester-28Aug-16Dec-2018

ตารางเรียนสำหรับ mba & imba เทอม 2/2018 วันที่ 8 มกราคม-28 thapril 2019 (อัปเดต 7 ธ. ค. 2018)

 


Class Schedule for MBA & IMBA pre-semester 2018

MBA Pre-Semester Class Schedule (May-August 2019)

*** Online registration period : April 30, 2019 – May 5, 2019
*** Class begin on May 7, 2019
*** Midterm Examination period June 25, 2019 – June 30, 2019
*** Final Examination period August 6, 2019 – August 11, 2019 
*** MBA reserves the right to increase or decrease courses
*** ระยะเวลาการลงทะเบี่ยนออนไลน์ วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562
*** เปิดเทอมวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
*** สอบกลางภาควันที่ 25 มิถุนายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562
*** สอบปลายภาควันที่ 6 สิงหาคม 2562 – 11 สิงหาคม 2562
*** ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายวิชา


 

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali