ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ภาคการศึกษา

1

2

3

4

รวม

จำนวนวิชา

3

4

4

3

14

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม

43,900

52,490

52,950

42,450

192,250

หมายเหตุ :

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไตรภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 192,250 บาท (3,000 บาท/หน่วยกิจ)
  • มหาวิทยาลัยจัดตำรามาตรฐานนานาชาติให้ทุกรายวิชาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • มหาวิทยาลัยจัดอบรบความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ระยะเวลาการศึกษาเพียง 18 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali