เวลา สอบภาษาอังกฤษ (Oxford Placement Test) เพื่อสำเร็จการศึกษา

กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (Oxford Placement Test) เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยทุกหลักสูตร

English Test/Examination for Graduation Siam University

Oxpord Placement Test Siam UniversityClick to register

Place: Room A, Financial Lab, 6th Floor of Royal Jubilee Building No.19

Seat reservation must be made in advance at Maruey Library Tel. 02-4570068 ext.5334 during working hours(Tuesday-Saturday before 16.30 p.m.) or Tel.081-8224502 (Aj.Sakchai) in case of any further questions

***Rules&Regulations***

  1. Students MUST bring their Student ID card for official test registration and verification on the reserved date & time.
  2. There will be 3 parts of multiple choice exams; Vocabulary Grammar and Listening, and a total test period of 60 minutes
  3. Test Fee will be @ 100 Baht. Cash Receipt will be provided for each student after finishing their exam. and paying their Fee.
  4. In case of any cheating found in the exam room, the wrong-doing student(s) and their involved party/person(if any) will be both reported to their course director, and banned from this English Test for at least 3 months !!!

**Remarks**

  1. The test schedule in the following month shall be announced within the last week of each month on Facebook : Mba SiamInfo

—————————————–
สถานที่สอบ : ห้อง A ศูนย์ปฎิบัติทางการเงิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น โดยให้นักศึกษาจองที่นั่งสอบล่วงหน้า ที่ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม โทร. 02-4570068 ต่อ 5334 ในวันเวลาทำการ(อังคาร-เสาร์ ก่อน 16.30 น.) หรือโทร. 081-8224502 (อ.ศักดิ์ชัย) ในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นๆ

***กติกาการสอบ***
1. นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาประกอบการลงทะเบียนสอบ และเพื่อยืนยันตัวตน ในวันเวลาสอบด้วย (หากไม่นำมา จะไม่สามารถเข้าสอบได้)
2. ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 3 หมวด คือ Vocabulary Grammar และ Listening ใช้เวลาสอบ 60 นาที
3. ค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละรอบ คนละ 100 บาท โดยทางศูนย์ฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง หลังนักศึกษาสอบเสร็จ
4. ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตใดๆในห้องสอบ  นักศึกษาเจ้าของบัตรและผู้อื่นเกี่ยวข้อง(เช่น ผู้ที่ปลอมตัวมาสอบแทน) นอกจากถูกระงับการออกผลสอบให้แล้ว จะถูกรายงานการทุจริตต่อหลักสูตรต้นสังกัด รวมทั้งถูกลงโทษห้ามเข้าสอบอีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  3 เดือน(นับจากวันที่เกิดเหตุดังกล่าว)

สถานที่สอบ : ห้อง A ศูนย์ปฎิบัติทางการเงิน ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น โดยต้องจองรอบสอบล่วงหน้าที่ห้องสมุดมารวย โทร. 02-4570068 ต่อ 5334 ในวันอังคาร-วันเสาร์ ก่อน 16.30 น. หรือโทร. 081-8224502 (อ.อ้วน) ในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นๆ


Oxford Placement Test

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali