เกณฑ์วัดผลภาษาอังกฤษ

English Proficiency Level for MBA Graduation

เกณฑ์มาตรฐานสอบวัดผลภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา MBA

บัณฑิตวิทยาลัย

TOEIC TOEFL Paper CU TEP TOEFL IBT IELTS CEFR ELLIS
TOEFL CBT

ปริญญาเอก

600 500 180 60 5 B2

9

MBA Inter Program

600 500 180 60 5 B2

9

MBA ภาษาไทย

500 450 150 50 4.5 B1

8

MBA Office June 25, 2016.

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali